واکنش نهایی آمریکا به احیای برجام
معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: در صورتی که ایران آماده اجرای تعهدات خود در توافقنامه 2015 باشد، آمریکا آماده است به تعهدات خود عمل کند و این در حالی است که مذاکرات برای لغو تحریم ها برای تصمیمات سیاسی واشنگتن است.