واکنش سیزده نماینده مجلس به اعتراضات اخیر: ای کاش دولت اجازه دهد غیور حسینی و فاطمی طومار بازیگران بد را جمع کنند.
همانطور که مردان مرز بین خود و دشمنان خود را در نظر می گیرند; مسئولان نیز باید تغییرات کلیدی در سیاست ها و رویه های غلط و پرهزینه را در نظر بگیرند و به خواسته های مشروع مردم پاسخ دهند. حکومت و دموکراسی به جای تعصب و اغماض و همسو کردن منافع مردم با دشمنان به عقلانیت و عقلانیت نیاز دارد.