وارد شدن سامانه بارشی ضعیف به ایلام/ به دلیل فردا احتمالات گل و لای است – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاناحسان احمدی نژاد در داخل مراجعه به خبرنگار مهر گفت: بلافاصله قابل انتساب به ناپایداری‌های ضعیفی محیط استان ممکن است وجود داشته باشد، در داخل برخی نواحی استان به طور قابل توجهی نواحی شمالی استان بارش‌های ظریف به در کنار رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت تأثیر قرار دادن پیشگویی کردن می‌شود کدام ممکن است این بارش‌ها چندان بارش‌های نیرومند را انتخاب کنید و انتخاب کنید موثری نباید باشد.

وی افزود: ممکن است همچنین توسعه بهبود نسبی دما را نیز به همان اندازه روز چهارشنبه در داخل مرحله استان {داریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه حدودی هوا خوب و دنج‌تر می‌شود، ممکن است همچنین وزش باد را به همان اندازه بالا هفته در داخل مرحله استان {داریم}.

وی اظهار داشت: طی روز چهارشنبه {سرعت} وزش باد بهبود پیدا می‌تنبل و این است وزش باد می‌تواند احتمالات تأثیر می گذارد کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی را طی روزهای چهارشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجشنبه در داخل مرحله استان فراهم تنبل.