هند/ خشم عمومی از زندانی شدن یک روزنامه نگار مسلمان فاسد
برخی از رسانه های محلی هند دستگیری وی را به سمت یک روزنامه نگار بر اساس اظهارات سخنگوی گروه حاکم در مورد پیامبر صلی الله علیه و آله مرتبط دانسته اند که به دلیل اعتراضات بین المللی فراوان خشم مسلمانان هند و کشورهای اسلامی را برانگیخت.