همه چیز درباره برندگان نوبل 2022 / کدام رئیس سابق فدرال رزرو برنده جایزه نوبل اقتصاد شد؟


ویژگی اصلی جایزه نوبل اقتصاد 2022 نه تنها این است که چارچوبی برای درک نیاز اقتصادی بانک ها، آسیب پذیری آنها و چگونگی کاهش این آسیب پذیری فراهم می کند، بلکه ایده ای است که در طول بحران مالی 2008 کار می کند.

همه چیز درباره نوبلیست های 2022 / کدام رئیس سابق فدرال رزرو جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.