همه ما خوب هستیم، اما باور نکنید! (با صدای خسرو شکیبایی)


سلام!
ما همه خوب هستیم
هیچ کسالتی نیست جز از دست دادن جاه طلبی های دور.
مردم به آن می گویند ناراحتی
حتی اگر زندگی باقی بماند
این راهی است که من زندگی می کنم
نه زانوی گوزن جفت نشده می لرزد و
این بی عاطفه و درمان ناپذیر نیست!

یادم نبود بنویسمش
یک سال از تحقق رویاهای ما می گذرد
می دانم حیاط آنجا پر از هوای تازه است
اما شما حداقل، حداقل هر از گاهی
بازتاب لبخند رویا را ببینید
نه مثل فرشته!

اجازه بدهید به شما بگویم
خواب دیدم که خانه ای خریدم
بدون پرده، بدون پنجره، بدون در، بدون دیوار… شوخی!
اجازه بدهید به شما بگویم
چیزی نمانده بود و من چهل ساله بودم
فردا آن را به عنوان یک نشانه خوب در نظر خواهم گرفت
همین الان
دسته ای از کبوترهای سفید
در راه عبور می کنیم
هوا بوی نام قوم من می دهد
احساس گم شدن خواهید کرد
آیا می توانید آرامش خاطر را به ارمغان بیاورید؟

نه رایا جان
نامه من باید کوتاه باشد
آن را ساده نگه دارید
بدون کلمات و تفکرات گیج کننده
دوباره برایت می نویسم
ما همه خوب هستیم
اما باور نکن