هماهنگی هسته ای همراه خود ایران 9 قطعی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 نزدیک شدن – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل به همین دلیل رویترز، وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه معرفی شد کدام ممکن است هماهنگی بر بالا نرم افزار هسته‌ای ایران 9 قریب سقوط را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 قطعی است.

«ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا {در این} مورد تاکید کرد: واشنگتن به حداقل یک‌بعد برای سناریوهایی در داخل صورت {بازگشت} متقابل به اجرای فشرده هماهنگی هسته‌ای هر دو عدم آن خواهد شد، کنار هم قرار دادن است.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در داخل لفاظی جدیدترین شخصی هشدار داد کدام ممکن است واشنگتن کنار هم قرار دادن متعهد شدن انتخاب ها دردسر برای بازگرداندن نرم افزار هسته‌ای ایران به محدودیت‌های آن خواهد شد خرس هماهنگی هسته‌ای است.

«حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در داخل گفتگوی تلفنی شخصی همراه خود فواد حسین وزیر امور خارجه جمهوری عراق، در موضوع مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها تاکید کرد: ما به مرحله باقی مانده هماهنگی در دسترس هستیم. در داخل اندک مضامین شدید حیاتی بقیه، ابتکاراتی را با استفاده از هماهنگ کننده اتحادیه اروپا به آمریکا فراهم کردن کرده‌ایم. اکنون این طرف یانک است کدام ممکن است نیاز به حسن نیت ادعایی شخصی را در داخل حرکت آرم دهد. ما در داخل موفقیت در هماهنگی کیفیت بالا، قدرتمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت تصمیم گرفت هستیم. دکتر باقری همراه خود مو را درگیر بلافاصله را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمر می‌باشد یا نباشد.