هشترود اولین تولید غلات در آذربایجان شرقی – خبرگزاری مهر ایران و اخبار بین المللبه گزارش خبرگزاری مهر، مجید احمدی روز دوشنبه گفت: باقیمانده غلات مصرفی کشاورزان این شهرستان در چهار واحد سیلو و سه مرکز تعاون روستایی و افزایش میزان فروش غلات به فروش می رسد.

وی با بیان اینکه ارزش فروش گندم تا 19 شهریور از 602 میلیارد تن گذشت، ادامه داد: امسال میزان فروش گندم گواهی شده در شهرستان نسبت به سال گذشته تا 1.5 برابر افزایش یافته است.

به گفته وی هشترود از نظر خرید و تولید غلات رتبه اول آذربایجان شرقی را دارد و از این نظر به فروشگاه غله استان نیز معروف است.