هزینه ساخت پل بر روی رودخانه ارس چقدر است؟
افشار سلیمانی سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان با بیان اینکه ساخت پل روی رودخانه ارس هزینه بر است، گفت: این کار باعث کاهش هزینه حمل و نقل و کسب و کار بهتر می شود. تسهیل فعالیت های تجاری، صادرات و واردات، تأثیر بسزایی در افزایش حجم مبادلات اقتصادی خواهد داشت و موجب توسعه مناطق منطقه می شود.