هزینه ساخت خانه در تهران چقدر است؟
اداره سرشماری آخرین گزارش از شاخص قیمت نهاده های تولیدی مربوط به زمستان سال گذشته را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده نرخ تورم فصلی ساخت و ساز مسکونی (بدون در نظر گرفتن زمین) در شهر تهران معادل سه درصد بوده است. همچنین نگاهی به آمارهای موجود نشان می دهد که هزینه ساخت خانه در تهران از ابتدای سال 1396 تاکنون 5.5 برابر شده است.