هر وقت رادیو پیام اصلی می شود و آشپز رستوران کارش را درست انجام می دهد، ایران قوی می شود.


روزنامه رسالت نوشت: این روزها این سوال مدام در ذهن ها تداعی می شود. کی این وضعیت جمع می شود و جلوی این حوادث و داستان ها را می گیرد؟

هر گاه صدا و سیما به رسانه اصلی ارتباط تبدیل شد، مردم باید خط قرمز و امنیت ملی را با دقت حفظ کنند و دانشجویان نگذارند دانشگاه از مسیر دنیای علمی فراتر برود، به بازیچه ای می شود به نام سیاست که به خودی خود است. پشت زمینه دشمن باشد، نظام اداری در راه خود تجدید شود و موثر باشد، دولت برای احیای حیات تلاش کند، دستگاه امنیتی و قضایی هوشیار و قاطع باشد، رسانه ها باید قوی باشند. حضور و اعتماد به نفس منصفانه، دوست داشتنی، جامع، معلم زبان مهر، این ایده را باید به بچه ها منتقل کرد تا بومی با فردی که در مترو کنارش نشسته است واضح صحبت کند، همچنین تحت تأثیر جنگ وحشتناک گذشته. . این منطقه و کشور بهتر از جایگاهش است، همه و همه باید کار خود را به خوبی انجام دهند و فقط روی دشمن تمرکز کنند.

حتی یک سرآشپز رستوران هم باید بداند که با بهتر شدن، ایران قوی است. همه مردم بدانند که حتی اگر سنگی از پای پیاده بردارند، با دشمن جنگیده اند. زیرا دشمن در هر لحظه این کشور را هدف قرار داده است.