هرمزگان در اوج گرما بدون سیاهی ظاهر شد


محمد کریمی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان صبح امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در بندرعباس اظهار داشت: مصرف کل هرمزگان بیش از 2500 مگاوات است و با وجود شدت گرما و استفاده گسترده از سیستم های تهویه مطبوع و گرمایش. در خانه ها ما توانستیم از اوج گرمای حالت اجتناب کنیم، تاریکی را پشت سر بگذاریم.

وی با بیان اینکه عملیات کلی در کشور و هرمزگان برای پایداری شبکه برق در حال انجام است تا کشور آسیبی نبیند به ویژه در استان های جنوبی که درگیر گرمای شدید و خشکسالی هستند، گفت: هرمزگان رتبه پنجم را دارد. از غذا در فصل گرم سال، زمین دارد

کریمی همچنین گفت: نقطه قوت صنعت انرژی کشورمان در زمینه های تولید، انتقال و توزیع و فعالیت خانواده برق کشور از ساخت نیروگاه ها تا شبکه های تبادل و توزیع در مناطق مختلف است که از بروز بیماری جلوگیری کرد. و همکاری مردم برای رفتن این اجلاس غذا بسیار موثر بود.

انتهای پیام/ 3728
این مقاله را برای صفحه اول در نظر بگیرید