نگاهی به بحران اقتصادی چین/ شی جین پینگ نمی تواند مرحله بعدی رهبری را ببیند؟


بحران اقتصادی چین اکنون در نقطه‌ای است که سرمایه‌گذاری بیشتر نمی‌تواند از کاهش رشد داخلی بهبود یابد و اقدامات دیگری مانند کاهش مالیات و تعرفه‌ها به سرعت مصرف را افزایش می‌دهد. چین فقط باید منتظر کند تا رشد اقتصادی در سال های آینده کاهش یابد. چیزی که وعده های جنگ کمونیستی را رد می کند و مشروعیت آن را زیر سوال می برد.

نگاهی به بحران اقتصادی چین/ شی جین پینگ نمی تواند مرحله بعدی رهبری را ببیند؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.