نخست وزیر لیز تراس چه تأثیری بر مذاکرات رفع تحریم ها خواهد داشت؟
ابوالفضل بهشتی، عضو اندیشکده اتحادیه اروپا، با بیان اینکه ماموریت لیز تراس نخست وزیر برای جامعه بریتانیا، اصلاحات داخلی نیست، بلکه مقابله با رادیکالیسم و ​​نابرابری است، در چارچوب سیاست خارجی گفت: آمریکا و انگلیس باید قبل از آن سقوط کنند. ایران و این مکان مورد نیاز است. تهران همچنان مدعی است که تراس لیز بخشی از این روند است.