نجات کودک ربوده شده البرزی در کمتر از 6 ساعت – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و بین المللیکنار محمد | نادربیگی وی بر اساس این اظهارات گفت: اول تیرماه امسال خبر دستگیری پسر بچه 4 ساله ای به دلیل مشکلات مالی بین پدرش و مردی سابق به مرکز پیام پلیس استان ارجاع شد و به دلیل حساسیت ایجاد شد. از این موضوع، گناهان شیطانی بارگیری شد.

وی افزود: تحقیقات اولیه نشان داد که این انسان بوده است غذای زندانیان وی به پدر کودک ربوده شده بدهکار بوده و در ازای دریافت آن چکی به عنوان رسید به وی داده است که وی فرزند این مرد را ربوده و در ازای آزادی کودک تقاضای چک کرده است.

رئیس پلیس آگاهی البرز گفت: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و تماس با وی و هشدار نسبت به عواقب این اقدام با توجه به بی نتیجه بودن اقدامات پلیس توانستند از مخفی کاری جلوگیری کنند. غذای زندانیان او کودک ربوده شده را به یکی از آشنایانش سپرد و فرار کرد.

کانارا نادربیگی وی درباره تحویل این کودک به خانواده اش گفت: پلیس در تلاش برای دستگیری این مرد است غذای زندانیان ادامه دادن.

تصمیم پلیس: «امروز پلیس به سطح دانش حرفه ای رسیده است اغلب جنایتکاران را دستگیر کرده و در مدت کوتاهی به تمام مخفیگاه ها به دست عدالت بسپارید.