ناکامی گروه «الاصلاح» در اجرای طرح های سعودی-صهیونیستی در یمن
سلیم المنتصر، تحلیلگر سیاسی یمنی، گفت که با بردن نیروهای الاصلاح به عملیات نظامی در شبوه، عتق و غیره، برای نابودی نهایی آنها تلاش می کنند و می گوید: این بخش مهمی از رهبران است. و اعضا گروه شکست خورده الاصلاح باید میدان را ترک کنند و دیگران باید با انصارالله متحد شوند و اگر اشتباه خود را پذیرفتند، توبه کنند و به جامعه یمن بازگردند.