نامه رئیس کل نظام پزشکی به رئیس جمهور در مورد هزینه های پزشکی 1402


به گزارش گروه سلامت خبرگزاری فارس، محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام سلامت در نامه ای به رئیس جمهور خواستار تعیین قیمت تمام شده خدمات سلامت بر اساس نرخ واقعی و قبل از تصویب لایحه بودجه شد.

در این نامه آمده است: شورای عمومی با رعایت ماده 8 قانون بیمه همگانی سلامت و همچنین فصل نهم مصوبه دائمی کشور اقدام به تشکیل بیمه سلامت می نماید. هزینه های خدمات درمانی بر اساس هزینه های ثابت و نرخ سرانه هزینه های بیمه سلامت، قبل از تصویب بودجه سال آینده هیأت وزیران، تصمیم گیری و به تصویب هیأت دولت می رسد.

نتیجه این حذف در شورای عمومی بیمه سلامت در سال های اخیر تعیین نرخ های اجباری، افزایش هزینه های از جیب افراد، ناتوانی در ایجاد و توسعه زیرساخت های سلامت و بروز تنوع بوده است. در رابطه مالی بیمار و بخش سلامت.

بدون شک برنامه بلندپروازانه استاندار و سیاست عمومی کاهش 50 درصدی هزینه ها از جیب مردم در صورت عدم رعایت قوانین فوق محقق نخواهد شد.

لذا خواهشمند است از شورای مرکزی بیمه سلامت، وزارت بهداشت و درمان و مدیریت برنامه و مالی درخواست شود هر چه سریعتر اقدامات قانونی لازم را اتخاذ کنند تا حوزه سلامت با مشکل تصمیم گیری در پرداخت و تأخیر در اخطار وی مواجه نشود. ، مشابه امسال.

انتهای پیام/
این مقاله را برای صفحه اول در نظر بگیرید