ناظران روسی برای بازگشت به کشور آماده می شوند
طرفداران فضایی می توانند پخش زنده پرتاب را تماشا کنند و دوباره وارد عمل شوند در وب سایت Space و تلویزیون و وب سایت ناسا. پخش زنده در ساعت 3:15 بامداد به وقت شرقی (10:45 صبح به وقت شرقی) آغاز می‌شود و پوشش آن در ساعت 5:45 صبح به وقت شرقی (1:15 بعد از ظهر به وقت شرقی) بسته می‌شود. .