میزان بدهی دولت اعلام شد – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، بررسی بدهی ها و مطالبات کلان دولت نشان می دهد که میزان این بدهی ها و مطالبات در پایان بهار امسال نسبت به پایان سال گذشته افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، گزارش بدهی دولت نشان می دهد که میزان این بدهی ها در 8 اسفند 1162 میلیارد تومان بوده که از 214 میلیارد تومان در 31 خردادماه سال جاری به 1376 میلیارد تومان رسیده است.

چرا که درخواست های دولت در 10 خرداد ماه سال جاری با 1970 میلیارد تومان افزایش نسبت به 8 اسفند سال گذشته از مرز 634 هزار میلیارد تومان گذشت.

بیشترین تعداد مطالبات دولت در 31 خرداد ماه سال جاری 742 هزار میلیارد تومان، 8 اسفند سال گذشته 724 هزار میلیارد تومان بوده که 17 هزار میلیارد تن افزایش نشان می دهد.

بر این اساس میزان بدهی شرکت های دولتی در 31 خرداد ماه سال جاری 1451 میلیارد تومان، در 8 اسفند سال گذشته 1669 میلیارد تومان بوده که به 217 میلیارد دلار کاهش یافته است. مطالبات شرکت های دولتی نیز با کاهش 640 میلیارد تومانی از 1104 میلیارد تومان در 8 اسفند سال گذشته به 465 میلیارد تومان در 10 خرداد امسال رسید.

بر این اساس 59 درصد بدهی شرکت های دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری (از جمله بانک مرکزی)، 24 درصد به شرکت ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و 17 درصد به اشخاص حقوقی و مشارکتی خصوصی است. از سوی دیگر، خلاصه ماهیت بدهی دولت نشان می‌دهد که 50 درصد برای اشخاص حقوقی و تعاونی خصوصی، 23 درصد برای شرکت‌ها و مؤسسات عمومی و 27 درصد به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (از جمله بانک‌های مرکزی) است.

از سوی دیگر، 96 درصد مطالبات شرکت های دولتی از موسسات حقوقی و تعاونی، 3 درصد از شرکت ها و موسسات عمومی و 7 درصد از بانک ها و مؤسسات اعتباری (به بانک مرکزی) است. همچنین 57 درصد اعتبارات دولتی از سوی اشخاص حقوقی و تعاونی، 35 درصد از سوی بانک ها و مؤسسات اعتباری (از جمله بانک مرکزی) و 8 درصد از سوی شرکت ها و مؤسسات مدنی تأمین می شود.

میزان بدهی آب دولت

بر این اساس، تا 31 خرداد ماه سال جاری، بدهی دولت (نوع بدهی دولت در قالب اوراق قابل معامله در بازار سرمایه) 408 میلیارد تومان و مبلغ غیرآبی است. رقم 969 هزار میلیارد تومان است که این اعداد در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 317 و 614 هزار میلیارد تومان بوده است.

وضعیت جدید اوراق، نرخ بهره و قبوض بانکی

بر اساس آمارها از ابتدای سال جاری تا تاریخ تهیه گزارش، 102 هزار میلیارد تومان تعهدات مربوط به اوراق دولتی در سال 1401 رفع شده است. بنابراین، مبلغ مورد نیاز برای تسویه اوراق و ضمانت نامه های دولت تا پایان سال 1406، 538 هزار میلیارد تومان است.

بر اساس آخرین اطلاعات، میانگین موزون قیمت بازار میان هفته منتهی به 7 مهرماه امسال 20.86 درصد است که نسبت به هفته قبل 300 درصد و نسبت به ماه گذشته 800 درصد کاهش داشته است.

بر اساس آخرین اطلاعات، شاخص اسناد مالی اسلامی ارز ایران به 244.18 واحد رسیده است. نتایج مالی اسناد خزانه دولت در هفته و ماه گذشته تغییری نکرد. زیرا نتیجه کل شاخص صکوک روی حساب در هفته گذشته 26 درصد و در ماه گذشته 1.06 درصد بوده است.

هفته گذشته بانک مرکزی، بانک ها و بانک ها بیشترین خریدار اوراق بدهی و بانک مرکزی 9 هزار و 760 میلیارد ریال در بازار بدهی خریدار خالص بود. همچنین وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت مبلغ ۲۴ هزار و ۸۵۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات اسلامی آزادسازی کرده است.