میانجیگری اقتصادی سیاست راهبردی دولت برای تجارت بین الملل است – خبرگزاری مهر ایران و اخبار بین المللبه گزارش ستاد خبری مهر، جلیل اسلامی امروز یکشنبه در نشست تجلیل و مشارکت مدیران بنادر هرمزگان و اداره کل دریانوردی با اعلام راه های اداره بنادر و دریانوردی، مکان شهید رجایی را مشخص کرد. پورت و اضافه شد. : توسعه ساختار بندر شهید رجایی به عنوان یک بندر معروف و راهکاری که برای اقتصاد کشور به ویژه توسعه تجارت خارجی بسیار مهم و حائز اهمیت است.

وی مدرک اقتصادی را یکی از مناسب ترین سیاست های دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: مدیریت بنادر یکی از مهم ترین سازمان ها برای توسعه همکاری های تجاری در منطقه محسوب می شود و بر اساس این سیاست خود دولت نیز . عملکردهای اساسی خود و پادشاهی را انجام می دهد

معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در حال حاضر سازمان بنادر و دریانوردی کار خوبی را در حوزه دیپلماسی و توسعه زیرساخت ها آغاز کرده است و نشان دهنده امید و حضور سرمایه گذاران خارجی بسیاری است. در بندر شهید رجایی، با ایجاد روش‌های جدید و ایجاد ظرفیت‌های خوب، در حوزه‌های مختلف توسعه اقتصادی و صنایع اعطا می‌شود.

با بیان نقش سازمان بنادر و دریانوردی در زمینه پیشگیری و مقابله با اقدامات خصمانه ای که در دریاها علیه منافع جمهوری اسلامی انجام می شود، اسلامی را مصداق سخت کوشی و قاطعیت می دانند. : در بخش دریانوردی، مدیران و متخصصان مدیریت بنادر و امور دریایی کار زیادی دارند و در این زمینه بسیاری از دغدغه های اولیه برطرف شده است، نمونه هایی که در این روزها در دریا، دفاع و نظامی دیده می شود. رشته.

وی همچنین درباره نقش بنادر کوچک در حفظ و تامین معیشت ساحل نشینان این ایالت گفت: سازمان بنادر در ایجاد اشتغال و ایجاد فرصت برای توسعه بنادر در نوع الگوی تحویل کمک کرده است. بندر کوچک این اهداف را ادامه خواهد داد.

بنادر کوچک نقش مهمی در امرار معاش ساکنان ساحلی دارند

معاون بنادر و دریانوردی اداره کل بنادر و دریانوردی صیانت از سرمایه گذاری های انجام شده و اجرای طرح های جدید را از دیگر برنامه های اداره کل بنادر و بنادر اعلام کرد و گفت: راهبرد این طرح نیز در قالب نظام مند ارائه شده است. به تازگی.

اسلامی همچنین گفت: با اجرای این طرح به دنبال فرصت های جدید سرمایه گذاری به ویژه در حوزه سرمایه گذاری خارجی هستیم.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود به موضوع ترانزیتی و راه های جدید بندر شهید رجایی اشاره کرد و گفت: بندر شهید رجایی می تواند پایگاه اصلی باشد زیرا محور عبور از این ترمینال به قطار و پایانه آن متصل است. پس از تکمیل توانمندی ها، انتقال کشور و سایر کشورها باید در نظر گرفته شود.

معاون امور بندری اداره کل بنادر و دریانوردی در امور حمل و نقل دریایی به نقش هرمزگان به عنوان پایتخت سفرهای دریایی اشاره و تاکید کرد: در این حوزه باید همه ابعاد اعم از ساختار، سرمایه گذاری و الزامات کسب و کار تغییر کند. مدل.

اسلامی در خصوص همکاری مدیریت سازمان های مرتبط با اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: با رایزنی با سایر سازمان های مرتبط با موضوع کالاهای تجاری می توان پاسخ صحیح را به گیرندگان شهید رجایی نشان داد. بندر.

وی همچنین گفت: کار اداره بندر و دریانوردی دولت به دلیل کار هماهنگی و خدمات رسانی بین ادارات بسیار حائز اهمیت است و در دوره مدیریت جدید نیاز به توجه به این موارد داریم.