موضع اقتصادی ایران در قبال بازگشت آمریکا به برجام
لازم است ایران از نیروهای قدرت برای بالا بردن قیمت نقض اعتماد بعدی دولت آمریکا استفاده کند و تصمیم گیری برای مستأجر بعدی کاخ سفید دشوار خواهد بود. ارائه ضمانت نامه در چارچوب تحریم شرکت های خارجی توسط وزارت خزانه داری آمریکا به مدت یک سال، شاید یکی از ابزارهای 13 گانه دولت در مقابله با بی صداقتی آمریکایی ها باشد.