موارد اضافی: آیا یک عروسی بزرگ هنوز می تواند در عصر کووید یک اتفاق باشد؟عکس گروهی از سه خواننده که در میدان تایمز سلفی می گیرند

میدان تایمز

از آنجا که تمبر ترامپ شما دوباره مد شده است ، پیوندهای روز گذشته را ببینید: True Crime Podcast Hangover ، 9.9 درصد ، قاتل زنجیره ای مسکن عمومی بروکلین ، عروسی بزرگ ، New Kate Le Bon ، Bone Thief و موارد دیگر. [ more › ]Source link

دیدگاهتان را بنویسید