مهسا امینی در سال 1385 تحت عمل جراحی مغز قرار گرفت
مدیرکل پزشکی دولت تهران در اولین اظهارات خود درباره فوت مهسا امینی با بیان اینکه وی در سال 1385 در یکی از بیمارستان های تهران تحت عمل جراحی مغز قرار گرفته است، گفت: هیچ نشانه ای از جراحت از ناحیه سر وجود ندارد. و ناحیه چشم و کبودی روی چشم و شکستگی در علت جمجمه یافت نشد.