مقاومت ایران در برابر تلاش باکو برای تغییر جغرافیای منطقه
ایران و روسیه دو بازیگری هستند که می خواهند از تغییر جغرافیای منطقه و اشغال منطقه استراتژیک سینویک توسط ارتش آذربایجان جلوگیری کنند. دلیل اصلی همکاری این دو بازیگر بزرگ در منطقه، اتصال آذربایجان به ترکیه، گشایش پیمان آتلانتیک به قفقاز و مناطق جنوبی روسیه و وجود دولت صهیونیستی در باکو و تأسیس است. پایگاه در منطقه شمال ایران امنیت ملی کشورمان را تهدید می کند.