معاون قاضی: برخی از ورود گردشگران خارجی به ایران می ترسیدند/ می گفتند ورود گردشگر در فرهنگ ما تاثیر منفی می گذارد.
سعید عمرانی: بازدیدکنندگانی که به ایران می‌آیند به دنبال دلایل جنسی نیستند، بلکه گردشگران فرهنگی که قبل از ورود به ایران مطالعه می‌کنند، هدف‌گذاری می‌کنند و برای بازدید از مکان‌های معروف ایران که در جهان بی‌نظیر هستند به کشور ما می‌روند.