معاون بانوان باشگاه استقلال: حضور بانوان در تئاتر آزادی بسیار خوب است و من روندهای هیجان انگیزی را می بینم.
بانوی دوم باشگاه استقلال درباره زیرساخت ها در ورزشگاه ها گفت: در مورد شهرهای دیگر صحبت نمی کنم اما ورزشگاه آزادی زیرساخت های لازم را دارد و امیدواریم از این پس بانوان در تئاتر حضور داشته باشند. به هر حال در هر تئاتری باید زیرساخت ها فراهم شود.