مرگ مداوم ماهی در ماهشهر (+ عکس) / مناظره درباره موضوع
سخنگو درباره شرایط اضطراری اداره منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفت: همزمان با اولین مورد بیماری ماهی در دریاچه نمک ماهشهر، نمونه ها و واحدهای آزمایشگاهی اداره محیط زیست این شهرستان از جمله مطالعات کارشناسی اداره منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی است. . به وضوح در برنامه مطرح شد. .