مرگ دلخراش مهسا امینی و سه سوال از پلیس
شگفت‌انگیزترین روش روان‌شناختی که برای راهنمایی زنان و دخترانی که در تمام زندگی خود در اشتباه بوده‌اند، چیست؟ اگر چنین ماده ای دارید، آن را به مؤسسات آموزشی، فرهنگی و ترویجی بسپارید و اگر ندارید، می دانید که کاری ارزشمند و بیهوده انجام می دهید و آن حق را برای حقیقت آزاد کنید و احترام بگذارید. نام و لباس پلیس، امروز کالای خود را جایگزین کنید، روی کار اصلی خود سخت کار کنید، خیر دنیا و دنیا آنجاست.