مردم بی بضاعت ایلام در 120 فصل خدمات دریافت می کنند – خبرگزاری مهر ایران و اخبار بین المللبه گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهری عصر چهارشنبه با رئیس اداره و مدیریت پروژه دیدار کرد مقدار کمی استان ایلام با ارائه گزارشی از خدمات کمک به فقرا گفت: حتی در سال گذشته بیش از 6 هزار فرصت شغلی برای اقشار ضعیف در استان ایجاد شد. بسازش امسال این رقم به بیش از هشت هزار شغل خواهد رسید.

وی افزود: ارائه بیش از 2400 خدمت مسکن، استقرار سامانه مددکاری هوشمند متصل به بیش از 20 کانال ارتباطی و مهمترین و متنوع ترین خدمات پشتیبانی در سرویس پشتیبانی عالی در سال گذشته است.

رئیس سازمان و تشکیلات برنامه مقدار کمی دولت نیز در این جلسه گفت: کمیته امداد یکی از کارآمدترین و موفق ترین سازمان ها در دو سال مورد بررسی است.

امین دوست محمدی افزود: معرفی کمیته امداد در حوزه اطلاعات و خدمات الکترونیکی که در اوایل دهه 80 اتفاق افتاد، یکی از پروژه های مهم در حوزه خدمات رسانی این دستگاه است.

وی ادامه داد: کم هزینه بودن خدمات رسانی به مردم یکی از اصلی ترین ویژگی های کمک به ارائه خدمات است، کمتر ابزاری دارای چنین ویژگی هایی است.