مدیریت بحران: در صورت وقوع زلزله 6 ریشتری، مردم در مناطق خاصی از شهر قفل می شوند.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در پاسخ به این سوال که اگر زلزله ۷ یا ۸ ریشتری در تهران رخ دهد، چه سازه هایی آماده کمک هستند، گفت: کار زیادی انجام شده است. انجام شده است، البته با توجه به پروژه، هنوز جای کار زیاد است و باید انجام شود.