مدیران باید اقدامات قانونی را برای حمایت از خانواده و جوانان در جمعیت/نقش موثر رسانه ها در اطلاع رسانی عمومی انجام دهند.


به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه به نقل از روابط عمومی دولت، محمدصادق معتمدیان با اشاره به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانان در مجمع خانواده دولت و ستاد جمعیت، افزود: قانون حمایت از خانواده و جوانان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. دفاتر اعضای خانواده استانی و ستاد جمعیت و هماهنگی بین دستگاهها، جهت اجرا اقدامات قانونی برای حمایت از خانواده و جوانان جمعیت متمرکز شود.

وی در ادامه آموزش، اقدامات قانونی برای حمایت از خانواده و جوانان جمعیت توسط نهادها در اختیار مردم را ضروری دانست و گفت: در فعال شدن صحبت های برنامه، مدیران و کارشناسان در رادیو حضور پیدا می کنند. . و تلویزیون و قدرت رسانه در اطلاع رسانی جامعه در مورد نیازهای جوانان.

استاندار آذربایجان غربی همچنین سعی کرد از توان راهبران و کارشناسان برای تشویق خانواده ها استفاده کند و افزود: با شناسایی مشکلات در روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانان مردم، برای رفع موانع گام برداشته می شود. .

معتمدیان همچنین از ارزیابی عملکرد دستگاه ها در خصوص اجرای وظایف قانونی خبر داد و تصریح کرد: برای توجه به اهمیت موضوع حمایت از خانواده و جوانان جمعیت، مدیران دستگاه ها باید به صورت انفرادی به جلسات ستاد مراجعه کنند.

وی در پایان با تاکید بر پیگیری نهادها برای جذب کمک های قانونی مربوط به حمایت از خانواده و جوانان جمعیت، افزود: باید از مشارکت نهادها نیز حمایت ها برای تامین منابع مالی برای حمایت از خانواده ها استفاده شود. و مادران به ویژه در مناطق محروم.

انتهای پیام
این مقاله را برای صفحه اول در نظر بگیرید