مخالفت وزرای خارجه چین و روسیه در نشست آسه آن
از سوی دیگر، تنش‌ها بر سر موضوع تایوان بین غرب و چین و روسیه به نشست روز جمعه وزرای خارجه مجمع منطقه‌ای آسه‌آن کشیده شد و تمرکز این رویداد پایان کار است. مشکل و مسائل میانمار او روی خودش تمرکز کرد.