مجوز احداث بزرگراه چالوس – رامسر صادر شد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار بین المللسید شمس الدین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پیرو و با تصویب هیأت وزیران به وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه تملک زمین تا سقف 30 هزار میلیارد داده شد. ریال به ارزش روز ارزیابی. این بخش آن را راه اندازی خواهد کرد

وی افزود: این آزادسازی به منظور تامین بخشی از هزینه های ساخت پروژه بزرگراه تهران – شمال در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه انجام شده و برای شرکت مادر متخصص ساخت و توسعه کشور ارسال می شود. زیرساخت های حمل و نقل

حسینی پور یادآور شد: همچنین برای تسریع در آغاز عملیات اداری و مالی پروژه بزرگراه چالوس – رامسر به وزارت راه و شهرسازی نسبت به انعقاد قرارداد با «شرکت ساخت، نگهداری، مدیریت و واگذاری چالوس» اقدام کند. -آزادراه رامسر» به سهام گروه. چندین نوع بانک مجوز گرفتند.