ما در حال توسعه سیاست خارجی مبتنی بر اقتصاد در افغانستان هستیم – خبرگزاری مهر ایران و اخبار بین المللبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدای افغان (آوا)، امیرخان مقتی، وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان امروز در بیانیه ای اعلام کرد. وزیر تحت فرمان وی در حال توسعه سیاست خارجی افغانستان و تمرکز بر توسعه اقتصادی است.

سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان وی در این یادداشت گفت دولت فعلی کشورش می خواهد روابط خوبی با جهان برقرار کند.

امیرخان مقتی وی در ادامه این موضوع گفت: وزارت امور خارجه دولت افغانستان در عرصه روابط بین الملل به دستاوردهای بزرگ دست یافته است.دولت افغانستان خواهان برقراری روابط خوب با جهان است و از جامعه جهانی می خواهد که افغان ها را مانند سایر کشورها زندگی کنند.

متقی گفت که حمایت مردم کشورش از حکومت افغانستان نشان دهنده حق مردم است و این حق باید مورد احترام جامعه جهانی قرار گیرد.

سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان او دوباره این را گفت وی پیش از این با تایید اینکه تحریم ها علیه افغانستان نتیجه ای نداشته است، گفته بود که سیاست خارجی کنونی دولت افغانستان ناکارآمد و اقتصادی است.

این در حالی است که یک سال از تشکیل دولت موقت طالبان در افغانستان می گذردهیچ کشوری هرگز این حکومت را به رسمیت نشناخته است. از سوی دیگر تحریم های غرب و ممنوعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان اقتصاد این کشور را به شدت دچار رکود کرده است.

لازم به ذکر است که در 24 مرداد ماه سال گذشته طالبان اعلام کردند که با فتح کابل بر افغانستان مسلط شده اند.