مای پرشیا حفاری چهار حلقه چاه در منطقه آق حصار


به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، «اقدام بزرگ و حل سریع مشکل آب همدان» عنوان برنامه ثبت شده در سامانه «فارس من» خبرگزاری فارس است.

سخنگوی سازمان آب استان همدان در این خصوص گفت: بازرسی از منابع آب منطقه آق حصار در چند سال گذشته انجام شده است، دی ماه سال گذشته سه حلقه چاه حفاری شد. آق حصار. این کار به منظور کاهش میزان برداشت آب از سد انجام می شود.

به گفته حمید عزیزی در سه روز گذشته سه حلقه چاه حفر شده است و گفت: اخیرا دو حلقه چاه حفر شده و قرار است امسال چهار حلقه چاه دیگر حفر شود.

وی یادآور شد: در چند سال گذشته هشت حلقه چاه در منطقه خلیقوردی حفر شد که پس از ترمیم گسل های خط، آب چاه ها با خط انتقال آب از تلوار به همدان به خلیقوردی به همدان منتقل شد.

سخنگوی سازمان آب استان همدان در بخشی دیگر از سخنان خود مدیریت فشار شبانه آب در ماه های گذشته را سه ماه تاخیر در فشار آب در همدان دانست و گفت: با توجه به پیش بینی پایان آب ذخیره آب سد اکباتان طبق روش برداشت، شبانه آب در ماه های گذشته انجام شد که البته این امر باعث ایجاد مشکلاتی برای شهروندان شد.

وی به استفاده از منابع سطحی در رودخانه های اطراف همدان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه رودخانه ها حق آبه کشاورزان است، نمی توان از آنها در زمان کشت استفاده کرد و تنها در دوره های غیر آزاد استفاده کرد، لذا این کار را انجام می دهد. به برنامه برگرداند.

انتهای پیام/89003/
این مقاله را برای صفحه اول در نظر بگیرید