لنین؛ شخصی که آن را گفته است "پایان شرایط را اصلاح می کند" و میلیون ها نفر مردند!
زنی که به لنین شلیک کرد در مصاحبه ای گفت: من به خاطر فعالیت های انقلابی خود یازده سال را در زندان و تبعید گذراندم، از طرفداران کنگره کارگران بودم، اما لنین تمام رویاهای ما را نابود کرد، من چهار برادر، دو خواهر دارم. همه آنها کارگر هستند. “ما همه در انقلاب ها شرکت کرده ایم، اما لنین به انقلاب ما خیانت کرده است.”