لاستیک هواپیما بر اثر فرود ناگهانی پرواز مشهد – یزد آسیب دید
اندکی پس از بلند شدن و بلند شدن هواپیما، خلبان گفت لاستیک هایش شکسته است، هواپیما در فرودگاه شهید هاشمی نژاد فرود آمد و مسافران در راه بازگشت با اتوبوس به فرودگاه پیاده شدند.