قیمت گوشت گاو امروز 16 آبان 1401 – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، برای غذا پرداخت کنید قرمز 16 آبان 1401 به شرح زیر است (قیمت ها به تومان از سایت تحلیل بازار):

دنده با استخوان گوسفند

169000

یک پای کامل گوسفند خوب است

178000

نخل و رگ گوسفند

162000

ران ساق پا تمیز شده

186000

سر گوساله شسته می شود

167000

گردن بره

135000

کشتارگاه گوساله

147،000

گردن گوساله

132،000

قلم گوساله

16000

سر گوسفند

131000

عضلات گوساله

165000

بره برقی

89000

نصف آغل گوسفند

158.000

سردخانه گوسفند

149000

نصف پای بره

185000