قیمت مسکن گران شد/ راه را برای مردم باز نکردیم – تجارت نیوزقیمت مسکن گران شد/ راه را برای مردم باز نکردیم – تجارت نیوز