قیمت فروش مسکن مهر در پرند و هشتگرد – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، علیرضا جعفری از روند اجرای نهضت مسکن و تکمیل مسکن مهر باقی مانده در شهرهای جدید پرند و هشتگرد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: 152 هزار و 25 نفر در شهر جدید هشتگرد در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند، 22 هزار و 280 متقاضی تا کنون 27 هزار و 821 متقاضی پذیرش کرده اند. واحدها مشخص شده است.

مدیرعامل شرکت عمران یدادی حدید ادامه داد: 224 هزار و 847 نفر در پرند ثبت نام کرده اند، 25 هزار و 225 نفر پذیرفته شده اند، رده ها برای 27 هزار و 164 نفر تعریف شده است.

فروش 30 هزار و 969 واحد مسکن مهر در هشتگرد به صورت تکی

جعفری در خصوص تکمیل ساختمان های مسکونی مهر شهر هشتگرد جدید تصریح کرد: تعداد کل ساختمان های مسکونی مهر شهر هشتگرد جدید 48 هزار و 923 واحد است که از این تعداد 38 هزار و 404 واحد در اختیار شرکت و نامزدها است. 30. هزار 969. به قیمت فروش می باشد. در حال حاضر 7 هزار و 121 واحد در شهر جدید هشتگرد باقی مانده است که قرار است تا پایان سال جاری تکمیل و به مناقصه گران واگذار شود.

قیمت فروش 78 هزار و 445 مسکن مهر در پرند

وی در خصوص تکمیل ساختمان های مسکونی مهر شهر جدید پرند نیز گفت: تعداد کل ساختمان های مسکونی مهر شهر جدید پرند 95 هزار و 672 واحد است که از این تعداد 92 هزار و 623 واحد متعلق به شرکت و متقاضیان است. 78 هزار و 445 واحد به قیمت فروخته شده است. در حال حاضر 6543 واحد مسکونی در مهر پرند وجود دارد.

وی تاکید کرد: تکمیل ساختمان های مهر باقی مانده بخشی از تعهدات شرکت عمران شهری جدید است که حدود 23 هزار میلیارد تومان بدهی نیاز دارد و ما به این کار توجه زیادی داریم.