قفل شدن قانون جدید در درآمد شهرداری به رونق ساخت و ساز بستگی دارد


موسی الرضا حاجی بیگلو نائب رئیس شورای شهر مشهد و عضو شورای بزرگ استان ها در گفت وگو با خبرنگار فارس، ارائه این دو را برای تغییر ساختار مهم بسیار عالی دانست. قطعات. شهرها و برخلاف قانون جدید درآمد شهرداری ها گفت: بر اساس ابلاغ قانون درآمدهای ترویجی رئیس جمهور از اول شهریورماه شوراها باید موضوع تراکم و لغو دستور انجام شده را تغییر دهند. اجرا شده در گذشته و سرعت ساخت و ساز در مشهد و پرونده ها به کمیسیون ماده 5 آزاد می شود و این امر با تعطیلی شهر همراه خواهد بود.

وی افزود: درست است که این اقدام از نظر یکسان سازی قوانین شهرسازی خوب است اما شما فکر کرده اید به کمیسیون فصل پنجم که زیر نظر اداره کل راه و شهرسازی است ارجاع شود. شهرسازی و معاونت عمرانی مشکلی ایجاد می کند؟

حاجی بگلو ادامه داد: اولین مشکل در کمیسیون ماده 5 این است که 2 تا 3 سال به برخی پرونده ها رسیدگی نمی شود و بار سنگینی بر دوش این کمیسیون و قانون جدید است که امیدواریم بسازیم. پرونده های شهری باید به سرعت تصمیم گیری شود و ظرف دو هفته به آنها پاسخ داده شود. اگر مدت زیادی منتظر پاسخ باشیم، ساختن شهر را متوقف می کنیم. این برخلاف برنامه دولت برای جهش فعالیت های عمرانی است. اوضاع را بدتر خواهد کرد و کمکی به بخش مسکن نخواهد کرد.

عضو شورای بزرگ استان ها با بیان اینکه در برخی مناطق شهری طرح تفصیلی وجود ندارد، گفت: این موارد چگونه به فصل 5 ارجاع می شود؟ حاشیه شهر مشهد که یک سوم جمعیت این شهر را در خود جای داده است، طرح تفصیلی ندارد. در کجای این قانون دولت و مجلس به این موضوعات پرداخته اند؟

وی ارائه دو طرح در شورای عالی استان ها را نشان داد و گفت: در «شورای عالی استان ها» ترتیبی در این خصوص داشتیم و بیش از 60 نفر شرکت کردند.

حاجی بگلو ضمن تشریح این طرح نیز گفت: این طرح خواستار اعزام دبیرخانه کمیسیون فصل پنجم به شهرهای بزرگ (مانند تهران) است. تهران در این زمینه مشکلی ندارد زیرا دبیرخانه کمیسیون ماده 5 در شورا است. منشی ایشان هم شهردار است و مشکل خاصی ندارند.

نایب رئیس شورای شهر مشهد ضمن تاکید بر رفع این مشکل گفت: از مجلس و دولت می خواهیم این طرح را اجرا کنند تا شهرستان ها نیز با تهران همین کار را انجام دهند.

انتهای پیام/
این مقاله را برای صفحه اول در نظر بگیرید