قالیباف: حزب موظف به اجرای قانون است
در این مورد اختلافاتی وجود داشت، در جلسات رسیدگی شد تا استفساریه ای برای رفع این سردرگمی تهیه شود، امروز دو موضوع این استفساریه مطرح می شود و پس از تصمیم گیری، فردا در ساختمان شورای اسلامی مطرح می شود. شورا