فعالیت گروه های جهادی با هدف افزایش سرمایه اجتماعی – خبرگزاری مهر ایران و اخبار بین المللبه گزارش خبرنگار مهر، جواد زاوانت صبح جمعه در افتتاحیه کار بزرگ جهاد دامپزشکی خراسان جنوبی اظهار داشت: گردهمایی سراسری جهادگران در فردوس یادآور حضور مقام معظم رهبری پس از زلزله سال 47 در این شهرستان است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مدیران مشاور جهادی برای کنترل فعالیت گروه های جهادی هستند گفت: با سازمان جهادی می توانیم بسیاری از مشکلات را حل کنیم.

زاوانت با بیان اینکه همه ما علاقه مند به ایجاد حکومت کریمه هستیم، گفت: ایجاد حکومت کریمه با کار و عمل جهادی و تفکر صادقانه و تحلیل عملکرد مردم برای اندیشیدن به خدا امکان پذیر است.

وی گفت: برای ساختن دولت کریمه اعضای آن دولت باید سالم، پاک، متدین و مایل به همکاری باشند.

استاندار خراسان جنوبی با تایید اینکه حکومت حضرت مهدی (عج) نمونه ممتاز حکومت کریمه است، گفت: باید بستر ایجاد آن حکومت بزرگ مهدوی را فراهم کنیم.

قوانت گفت: ما جز با جهاد و اقدام انقلابی نمی توانیم کارها را درست کنیم و مشکلات فعلی را حل کنیم.

سرعت عملیات و همکاری گروه های جهادی

وی با اشاره به اینکه گروه های سازماندهی شده در انجام کار با محدودیت های اداری مواجه هستند، گفت: در حال حاضر گروه های جهادی با سرعت عمل کمک خوبی برای دولت هستند.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه ایجاد سیزدهمین استان بدنه دولت را به سمت فعالیت های جهادی کشانده است، گفت: در این برهه از زمان وضعیت کشور بسیار خوب و برای کار و انرژی خوب است.

زوانت گفت: فعالیت و فعالیت گروه های جهادی در روستاها اعتماد و امید به زندگی اجتماعی و اقتصادی شهر گره را بسیار افزایش داده است. معلول است.

وی با تاکید بر اینکه فعالیت گروه های جهادی باعث افزایش سرمایه اجتماعی می شود، یادآور شد: فعالیت جهادگران فاصله بین دولت و مردم را کاهش می دهد.

سفرهای استانی امید را به جامعه تزریق می کند

استاندار خراسان جنوبی گفت: بازدیدهای کارشناسی و بازدیدهای ویژه هیئت دولت به استان ها از دیگر اقدامات افزایش اعتماد مردم به نظام است و از این نظر حائز اهمیت است.

زوانت در توصیه به گروه های جهادی یادآور شد: اگرچه وظیفه ما در دولت کنترل فعالیت گروه های جهادی است، اما جهادگران نباید گروه های کنترل را در کار خود معطل کنند.

وی با بیان برخی از نقاط ضعف خراسان جنوبی گفت: خراسان جنوبی نسبت به بسیاری از استان های کشور از ضعف های زیرساختی رنج می برد اما با توجه به این شرایط مردم شریف این دیار در کمک و کمک های معنوی حرف اول را می زنند.