فعالیت تروریستی؛ مبارزه دشمن برای فرار از شکست
کورکورانه عمل کردن در کشور بدون هدف و فقط کشتار، وضعیتی است که دشمن با فراخوان های فراوان به دنبال آن است. علاوه بر این موارد، جنگ‌های داخلی و شورش‌های خیابانی و مشکلات فرار از ارتش، برنامه‌هایی هستند که دشمن برای بسیج تلاش‌های خود از آن‌ها استفاده می‌کند.