فضاهای عمومی استان بوشهر باید برای معلولان آماده شود – خبرگزاری مهر ایران و اخبار بین الملل


به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله سهری شامگاه پنجشنبه در سومین جلسه کمیته توسعه استان بوشهر اظهار داشت: باید با هم متحد شویم تا فضایی ایجاد کنیم که مردم نتوانند به جامعه بپیوندند و این ایده است. نهادها و ذینفعان ذی صلاح باید برای رفع موانع و نقاط ضعف و رعایت معیارهای انطباق تلاش کنند.

مدیرکل اداره فناوری، ارتباطات و حمل و نقل استانداری بوشهر گفت: در حوزه دانش و فرهنگ و آگاهی بخشی به جامعه و ایده پردازی در موضوع دسترسی محیطی شهرستان، صدا و سیما و سایر دستگاه های ستاد مناسب سازی. باید مناسب باشد. شرکت کردن.

فضاهای عمومی استان بوشهر برای معلولان آماده شود

وی گفت: مواردی مانند بازسازی صندوق ها، ساختمان های اداری بسیاری از ادارات دولتی و برگزاری دوره های آموزشی برای پیمانکاران و مهندسین ساختمان از موارد ضروری برای اجراست.

برگزاری کارگاه های آموزشی در خصوص ضوابط واجد شرایط بودن

مژگان آل بهبهانی، دبیر این نشست و رئیس دبیرخانه ستاد مناسب سازی استان بوشهر به بیان هدف از برگزاری این نشست ها پرداخت و کارشناسان عدم برنامه ریزی قوانین و مقررات شهری و معماری در پروژه های عمرانی و مردمی را نادیده گرفت. فضاها .

وی افزود: در این جلسات چالش های فعلی که پاسخگوی اهداف دفتر اصلی هماهنگی و مناسب سازی نیست مورد بررسی قرار می گیرد.

فضاهای عمومی استان بوشهر برای معلولان آماده شود

آل بهبهانی بیان کرد: یکی از فعالیت های اجرا شده توسط این کمیته ویژه برگزاری کارگاه آموزشی ضوابط مناسب سازی در محیط شهری برای کارشناسان فنی دولت ها، شهرها و زندگی با همکاری معاونت فنی دولت است.

سومین جلسه کمیته برنامه ریزی استان بوشهر در سال جاری به ریاست مدیرکل معاونت فناوری، کنوانسیون و حمل و نقل استانداری و دبیر مسئول دبیرخانه معاونت برنامه ریزی استان در معاونت فناوری استانداری برگزار شد. استاندار و با حضور شهروند ارشد استانداری بوشهر و نمایندگان ادارات و مدیریت پروژه. مقدار کمیمدیریت بازرسی، کنوانسیون راه و جاده آه توراه و شهرسازی، میراث، گردشگری و صنایع دستی و انجمن معلولان بوشهر برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد شهر بوشهر برای رفع موانع دسترسی به بندر بوشهر سریعاً اقدام کند و اداره کل میراث فرهنگی، اجتماعی و فرهنگی نیز نسبت به پیگیری نواقص مناسب سازی بناها اقدام کند. اقامتگاه ها (هتل ها و …) و گردشگران نوساز است و این نوع کاربری و استانداردهای مناسب سازی را ندارد، لازم است مدیریت راه و مناسب سازی ساختمان های این مجموعه مربوط به ساخت و ساز توجه به اصلاح انجام شود. .