فردوسی پور خطاب به کی روش: زمانی که اسکوچیچ سرمربی تیم ملی است خبر بدی برای تیم ملی است.
کی روش: من نمی خواستم برای خودم شغلی ایجاد کنم، خودم را ول کنم. من سال هاست که با یک «مدیر رسانه ای» حرفه ای کار می کنم و تمرکز او بر حمایت هواداران فوتبال ایران است. از هر فرصتی برای قدردانی از هواداران فوتبال ایران استفاده می کنم.