فراخوان پیشنهادات برای گرایش پایگاه خدمات در اکتبر 1401
سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: کلیه بازیکنانی که در مهرماه 1401 گواهی آمادگی به کار دریافت کرده‌اند، باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک نیروی انتظامی، معرفی نامه مشمولان اعزامی به مراکز آموزشی را دریافت کنند. پلیس + 10) بر اساس اطلاعات موجود در آن عمل کنید.