غم مادر شهید «اوجاقی» / حسین آرزویش را برآورد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار بین المللبه گزارش خبرنگار مهر، پس از تجمع غیرقانونی برخی از معترضان و عناصر ضد انقلاب که با هدف اغتشاش و تخریب اموال عمومی در بسیاری از مناطق تبریز ایجاد شده بود، برادر بسیجی حسین اوجاقی توسط اراذل و اوباش با ضربات چاقو به شهادت رسید.

او که برای حمله به متجاوزان در مقابل مسجد تبریز نشسته بود با اقدام شیطانی مخالفان به شهادت رسید.