غلبه بر چالش ها، راز موفقیت نخست وزیر عراق
اگر نخست وزیر جدید عراق به نفع احزاب سیاسی و درگیری های داخلی نباشد، ممکن است بتواند در مدت زمان کوتاهی به دستاوردهای بزرگی در بخش خدمات دست یابد و چالش های بزرگ را برای مدت طولانی حل کند.