غرق شدن ۱۲ مهاجر در داخل دریای مدیترانه
۱۲ مهاجر در داخل نزدیکی ساحل دریا این ملت غرق شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان شخصی را به همین دلیل کف دست دانش‌اند.